เว็บ Mester

ประวัติส่วนตัว ชื่อ ด.ช.วชิราวุธิ  เพ็ชร์รอด ชั้นม.3/2

เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ตอนนี้อายุ 14 ปี

เบอร์โทร 0902585180

บ้านเลขที่ 8/3 หมู่9 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

Email  NameFiew@hotmail.com

599505_232369966882104_67515164_n

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: